Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Sử dụng thông tin khách hàng

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin mà bạn đã đăng ký cho mục đích duy nhất là liên hệ và hỗ trợ bạn khi cần thiết.

2. Chia sẽ thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết không bán hoặc tiết lộ thông tin đăng ký của bạn ra bên ngoài.

3. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Thông tin đăng ký của quý khách sẽ được khoinghieptainha.com lưu trữ trong vòng một năm.