Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua bộ đĩa CD

1. Đổi hàng:

Công ty hỗ trợ đổi đĩa CD mới miễn phí cho khách hàng trong trường hợp đĩa CD bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển.

2. Trả hàng:

Công ty hoàn tiền 100% cho khách hàng đã mua đĩa CD mà không hài lòng vì bất kỳ lý do gì.
Chỉ chấp nhận yêu cầu hoàn tiền trong thời gian là 03 ngày kể từ ngày nhận đĩa CD.